การพิมพ์บนกระดาษและเสื้อผ้า

โดยหลักการแล้ว การพิมพ์บนกระดาษหรือเสื้อผ้ามีอยู่ด้วยกัน 2 วิธีดังนี้ :

  1. การพิมพ์แบบแรสเตอร์ - เทคนิคการพิมพ์ที่จัดอยู่ในประเภททั่วไปดังกล่าวนี้มีอยู่ด้วยกันหลายแบบ แม้ว่าคุณภาพและความรู้สึกของผลลัพธ์ขั้นสุดท้ายจากเทคนิคเหล่านี้อาจแตกต่างกันไปบ้าง แต่จุดสำคัญคือการพิมพ์พิกเซลบนกระดาษหรือเสื้อผ้า ประเภทเครื่องพิมพ์ทั่วไปที่ผู้บริโภคส่วนใหญ่คุ้นเคย เช่น เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ต และเครื่องพิมพ์เลเซอร์ก็จัดอยู่ในประเภทนี้ นอกจากนี้ ยังมีเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ตระดับอุตสาหกรรมที่สามารถพิมพ์บนเสื้อผ้าได้ด้วย

    แม้ว่าการพิมพ์จะใช้พิกเซลเป็นพื้นฐาน แต่การใช้ภาพเวกเตอร์เป็นอินพุตก็ยังคงมีความเหมาะสม ทั้งนี้เพราะเราสามารถใช้ประโยชน์จากความละเอียดของเครื่องพิมพ์ได้อย่างเต็มที่ (ดูด้านล่าง)

  2. การพิมพ์รูปร่าง - ขอย้ำอีกครั้งว่า เทคนิคการพิมพ์ที่จัดอยู่ในประเภททั่วไปดังกล่าวนี้มีอยู่ด้วยกันหลายแบบ แม้ว่าคุณภาพและความรู้สึกของผลลัพธ์ขั้นสุดท้ายจากเทคนิคเหล่านี้อาจแตกต่างกันไปบ้าง แต่จุดสำคัญคือการตัดหรือการฉีดขึ้นรูปของภาพเวกเตอร์อินพุตในวัสดุพื้นฐานบางชนิด (ซิลค์สกรีน แผ่นทองแดง และอื่น ๆ) ซึ่งต่อมาใช้ในการถ่ายโอนสีที่เกี่ยวข้องไปยังตำแหน่งที่ถูกต้องบนผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย

    โดยทั่วไป กระบวนการเหล่านี้ต้องอาศัยอินพุตแบบเวกเตอร์ จึงจะทำงานได้ - ในกรณีส่วนใหญ่คุณไม่สามารถตัด/ฉีดขึ้นรูปวัสดุพื้นฐาน โดยไม่มีการกำหนดรูปร่างที่ใช้ในภาพกราฟิกแบบเวกเตอร์

การพิมพ์มีความละเอียด (โดยทั่วไปคือ 600 พิกเซล/จุดต่อนิ้ว หรือ DPI) สูงกว่าที่คุณเห็นบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ (โดยทั่วไปคือ 72 พิกเซล/จุดต่อนิ้ว หรือ DPI) มาก นั่นหมายความว่า แม้ว่าคุณอาจเห็นภาพที่ดูเป็นปกติบนหน้าจอ แต่ภาพนั้นจะมีลักษณะเป็น "เม็ดหยาบ" หรือเป็นพิกเซลเมื่อพิมพ์ออกมาจริง

กรุณาอ่านบทความใน Wikipedia เกี่ยวกับการพิมพ์สิ่งทอ เฟล็กโซกราฟี การพิมพ์ซิลค์สกรีน และการพิมพ์ดิจิทัล

ผู้ให้บริการ

เนื่องจากมีโรงพิมพ์งานตามสั่งหลายหมื่นแห่งทั่วโลก ดังนั้นการแสดงรายชื่อแม้เพียงส่วนน้อย ก็อาจไม่เป็นประโยชน์แต่อย่างใด หากต้องการใช้บริการด้านงานพิมพ์ เราขอแนะนำให้ค้นดูจากสมุดโทรศัพท์หน้าเหลืองในประเทศของคุณ

เว็บไซต์ใหญ่ ๆ หลายแห่งเสนอบริการด้านงานพิมพ์บนเสื้อผ้า เช่น :

รายการข้างต้นมีให้คุณใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น แต่มิได้หมายความว่า Vector Magic รับรองหรือสนับสนุนให้ใช้บริการดังกล่าวแต่อย่างใด

การผลิตป้าย

ป้ายมีรูปร่างและขนาดต่าง ๆ กัน ป้ายจำนวนมากผลิตขึ้นมาโดยใช้ภาพเวกเตอร์ต้นฉบับในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง

แม้ว่ากระบวนการผลิตที่เฉพาะเจาะจงมีความแตกต่างกัน แต่หนึ่งในกระบวนการเหล่านั้นมีการตัดสีที่เกี่ยวข้องจากแผ่นไวนิล

งานตกแต่ง

จักรเย็บผ้าที่ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์สามารถเย็บงานออกแบบตามสั่งติดลงบนเสื้อผ้าหลายประเภทได้อย่างรวดเร็ว โดยทั่วไป กระบวนการนี้ต้องใช้ภาพเวกเตอร์ต้นฉบับ จึงจะทำงานได้ กล่าวคือจำเป็นต้องควบคุมเครื่องให้เย็บติดรูปทรงที่เกี่ยวข้อง ซึ่งไม่สามารถทำได้โดยใช้แค่ข้อมูลแบบพิกเซลเพียงอย่างเดียวเท่านั้น

งานออกแบบกราฟิกทั่วไป

งานออกแบบภาพกราฟิกสามารถทำได้หลายวิธีและด้วยเครื่องมือที่หลากหลาย แต่ภาพเวกเตอร์มีคุณสมบัติสารพัดประโยชน์และความยืดหยุ่นที่ทำให้เป็นเหมือนผืนผ้าใบธรรมชาติที่เหมาะกับการใช้งานเมื่อสร้างสรรค์ภาพกราฟิกในรูปแบบต่าง ๆ เช่นโลโก้ หรือภาพวาด

ภาพเคลื่อนไหว

ภาพเคลื่อนไหวที่แนบเนียนและศิลปะสร้างสรรค์จำนวนมากที่คุณเห็นในเนื้อหาแบบเคลื่อนไหวออนไลน์ เป็นผลงานที่ใช้ภาพเวกเตอร์ภายใน HTML5 หรือภาพเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรม Adobe Flash