ต่อไปนี้เป็นเพียงตัวอย่างผลลัพธ์บางส่วนที่ Vector Magic ผลิตให้กับภาพหลากหลายประเภท ผู้ใช้ได้อัปโหลดภาพต้นฉบับเพื่อให้เว็บไซต์แห่งนี้ดำเนินการ โดยใช้เฉพาะเครื่องมือที่จัดไว้ให้ในตัวช่วยสร้างการปรับให้เป็นเวกเตอร์เท่านั้น