คุณสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างผลลัพธ์ทางด้านล่าง และโหลดเข้าไปในซอฟต์แวร์ของคุณ เพื่อยืนยันว่า คุณสามารถใช้ผลลัพธ์ของเราได้

ซอฟต์แวร์เวอร์ชันEPSSVGPDF
Adobe IllustratorCCใช่ใช่ใช่
Adobe IllustratorCS1-6ใช่ใช่ใช่
Adobe Illustrator10ใช่ใช่?
Adobe Illustrator9ใช่?ใช่
CorelDRAWX3-8ใช่ใช่ใช่
CorelDRAW10-12ใช่ใช่ใช่
CorelDRAW9ใช่ไม่ใช่ใช่
Xara Xtreme PRO4.0ไม่ใช่ไม่ใช่ใช่
Xara Xtreme PRO3.2ไม่ใช่ไม่เกี่ยวข้องใช่
Inkscape0.46ไม่เกี่ยวข้องใช่ใช่
Inkscape0.45ไม่เกี่ยวข้องใช่ไม่เกี่ยวข้อง
FreeHandMXไม่ใช่ไม่เกี่ยวข้องใช่
FireWorksMX 2004ใช่ไม่เกี่ยวข้องไม่เกี่ยวข้อง
OpenOffice Draw???
Microsoft Visio2007ไม่เกี่ยวข้องใช่ไม่เกี่ยวข้อง
OmniGraffle5.2.3ใช่ไม่เกี่ยวข้องใช่
OmniGraffle5ไม่ใช่ไม่เกี่ยวข้องใช่
OmniGraffle4ไม่ใช่ไม่เกี่ยวข้องใช่
Intaglio3.1.2ใช่ใช่ใช่
Intaglio2.9.7ไม่ใช่ใช่ใช่
VectorDesigner1.2.0ใช่ไม่ใช่ใช่
EazyDraw2.6ไม่ใช่ไม่ใช่ใช่
Lineform1.5ใช่ใช่ใช่
WinPCSIGN2012ใช่ใช่ใช่
Sketch by Bohemian Coding2.4ใช่ใช่ใช่

หากซอฟต์แวร์ของคุณรองรับรูปแบบผลลัพธ์ของเราอย่างน้อยหนึ่งแบบ ก็คงไม่มีปัญหาแต่อย่างใด

โปรดทราบว่า PNG เป็นรูปแบบบิตแมปอย่างหนึ่ง ซึ่งมอบให้แก่ผู้ใช้ที่ต้องการ "ทำความสะอาด" ภาพต้นฉบับที่จะป้อนเข้าระบบ แต่ยังคงต้องการที่จะใช้ในรูปแบบบิตแมป

ใช่

ผู้ใช้ได้รายงานว่า ตนสามารถเปิด/นำเข้าภาพผลลัพธ์ของเรา และใช้ในโปรแกรมได้สำเร็จเรียบร้อย

ไม่ใช่

โปรแกรมไม่รองรับการนำเข้าภาพผลลัพธ์บางชนิดของเรา

ไม่เกี่ยวข้อง

โปรแกรมไม่รองรับการนำเข้าภาพในทุกรูปแบบ

ข้อมูลในตารางนี้มีความถูกต้องเท่าที่เรามีภูมิความรู้ แต่ก่อนที่จะสั่งซื้อ กรุณาตรวจสอบเพื่อยืนยันว่าซอฟต์แวร์ของคุณสามารถอ่านตัวอย่างภาพผลลัพธ์ของเราได้ โปรดแจ้งให้เราทราบหากมีการเพิ่มเติมหรือแก้ไขใด ๆ