เราอาจเผยแพร่คุณสมบัติบางด้านในสถานะ เบต้า เพื่อให้คุณได้รับคุณสมบัติใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูงโดยเร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้

คุณสมบัติเหล่านี้อาจใช้งานได้ไม่เต็มที่ และอาจใช้งานได้กับบางเบราว์เซอร์เท่านั้น แต่เราพิจารณาแล้วว่า มีประโยชน์มากพอเมื่อใช้งานได้ จึงยังคงมีคุณค่าพอให้นำเสนอต่อคุณ

อย่าลืมปรับปรุงเบราว์เซอร์ของคุณให้ทันสมัยอยู่เสมอ เพราะเบราว์เซอร์ใหม่มีการแก้ไขจุดบกพร่องและช่องโหว่ความปลอดภัย รวมทั้งเพิ่มคุณสมบัติที่ขาดหายไปอยู่เสมอ

วางภาพอินพุต

เบราว์เซอร์ส่วนใหญ่จะยอมให้วางภาพเข้าไปในแอปบนเว็บได้โดยอาศัย API คลิปบอร์ด แต่ก็อาจมีบางเบราว์เซอร์ที่ไม่ยอมให้ทำ